Kontakt:
Dane Adresowe:
97-400 Bełchatów,
Postękalice 221

Osoba do kontaktu:
Arkadiusz Wieczorek

Telefony:
tel. (0-44)633-80-34
kom. 0606-135-386

Internet:
mail: adlibitum@adlibitum.pl
www: www.adlibitum.pl